• Retratarea informațiilor financiare din balanța contabilă întocmită în conformitate cu legislația din România în formatul de raportare către grupul societății respective conform cu IFRS (standardele internaționale de contabilitate).
  • Rapoarte de analiză financiară a firmei (cash flow, profitabilitate, analiza investițiilor).
  • Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli.
  • Analiza cheltuielilor și confruntarea acestora cu veniturile obținute prin angajarea acelor cheltuieli.
  • Analiza perioadei de recuperare a investițiilor, calcularea ratelor de profit, în funcție de încasările și cheltuielile estimative.
  • Calcularea valorii prezente a unor investiții viitoare, sau a unor fluxuri viitoare de trezorerie.
  • Consolidarea balanțelor de verificare pentru grupuri de societăți și transpunerea lor în bilanț.
  • Întocmire raportări contabile externe, dacă specificul activității o impune către parteneri, furnizori sau clienți externi.
  • Analiza financiară a contului de rezultate, cash-flow-urilor companiei.
  • Asistenţă de specialitate privind organizarea şi ţinerea contabilităţii.
  • Expertize contabile.
servicii conexe contabilitate timisoara